Luchtgommen versus zandstralen

Besluit

INLEDING:

Een Chateaubriand, is dat een dure benaming voor stoofvlees ?

Een Lada voor een Mercedes ?

Diamand voor glas ?

 

Als iemand dergelijke beweringen zou uiten en deze ook nog verdedigen.

Wat zou je denken over zo iemand ?

Op zijn minst, dat zo iemand spreekt zonder kennis van zaken en verstandeloos is.

 

En de stelling dat ”luchtgommen” simpelweg zandstralen is ?

Uiteraard zijn er overeenkomsten. Aan een Lada staan er ook 4 wielen, maar daarmee is het nog geen Mercedes.

Luchtgommen is een straaltechniek net zoals zandstralen!

Maar het is GEEN zandstralen.

 

HERKOMST:

Nu bijna 10 jaar terug ben ik in die sector gestapt als zandstraler.

Je zal mij geen slecht woord horen zeggen over zandstralers.

Cowboys daargelaten.

Het stof was echter zo alom aanwezig en overweldigend, dat ik omwille van mijn eigen comfort transformaties heb aangebracht aan bestaande toestellen.

Dat er een wezenlijk verschil is tussen zandstralen en “luchtgommen”, dat kan ik weten, daar ik degene ben die de ontwikkeling tot “luchtgommen” heb gedaan.

Ik ben degene die de benaming “luchtgommen” heb geïntroduceerd.

(Als je meer hierover wenst te lezen verwijzen we naar de link www.deluchtgommer.be ).

Niemand anders kan aan “luchtgommen” doen, daar niemand buiten mezelf, weet wat er precies is veranderd en hoe het in zijn werk gaat.

 

WAT IS “LUCHTGOMMEN” EIGENLIJK ?

Net zoals een kok ook niet zijn recepten weggeeft kan ook ik niet mijn geheim openbaren.

Feit is dat iedereen die beweert te “luchtgommen“ dit niet is, en eigenlijk een charlatan is. Een vlotte babbel of de stellige bewering te “luchtgommen”, verbaal of op een site, maakt iemand nog niet tot een luchtgommer.

Je vindt nog eerder een briefje van € 500 op de markt van Brussel, dan dat iemand achterhaald wat “luchtgommen” is. Wat ik als “luchtgommen” heb geïntroduceerd.  

 

Het is niet enkel een kwestie van met minder druk werken en een keramische korrel gebruiken.

In alle omstandigheden, of ik nu met zand, keramische korrels, glasparels of nootschelpen gebruik.  Door manipulatie behaal ik een groter schuurvermogen.

Dat is de reden waarom men bij “luchtgommen” niet diep in de nerven gaat, daar het meer om schuren gaat.

 

Zij die geen creatief vermogen hebben, proberen te genieten van de flow van “luchtgommen” door te beweren dat ze “luchtgommen”, maar zij zandstralen.

U bent de pineut. U krijgt niet wat  je wenst. U wordt eigenlijk bedrogen wat men ook beweerd.  

 

WAAROVER NADENKEN ?

“Luchtgommen” gaat in alle omstandigheden minder diep in de nerven.

Dit is de eerste afweging dat je moet maken, wil je het diep uitgehaald hebben of niet.

 

Hou daarbij rekening, dat hoe dieper men de nerven uithaalt je meer zal moeten schuren om tot een werkbaar oppervlak te komen.

Uren voor het bij schuren kosten ook geld!

Moet er niet geschuurd worden bij “luchtgommen”?

Soms heeft men de indruk van niet, maar hout voelt altijd beter aan als je er een schuurpapierke over laat gaan.

Dit is een tweede reden.

Een derde overweging is de stof hinder welke verschillend is tegenover zandstralen.

In alle omstandigheden produceert “luchtgommen” minder stof.

Uiteraard is er bij “luchtgommen” ook stof. Maar toestanden dat je geen meter voor je uit kan kijken komt zelden voor.

Bij “luchtgommen” kom je gewoon in mijn buurt staan kijken van wat er gebeurt.

Mag er veel stof zijn, of zie je het liever beheerst?

Voeg daarbij dat ik een achtergrond heb van luchtbehandeling - luchtfiltering en spuittechniek.  Dit resulteert dat ik als geen ander aan stofbeheersing kan doen.

 

Een vierde punt van overweging is het volgende.

Als straalmiddel gebruik ik maar een 12 tot 17 procent van het volume dat een zandstraler gebruikt.

Als bijvoorbeeld een zandstraler 500 kg zand nodig heeft, gebruik ik er slecht 70 á 75 kg.

Het is daarom normaal dat je achteraf meer zand gaat terugvinden bij zandstralen dan bij “luchtgommen”.

Een comfort om minder lang herinnert te worden aan de uitgevoerde werken, of blijf je liever lang zand vinden?

 

Als vijfde overweging, ecologie.

Naast het feit dat er voor u minder hinder is, zowel tijdens de werken als achteraf, is de afval minder. Er moet minder afgevoerd worden. Elke kilo naar het containerpark afvoeren heeft zijn prijs.

WAAROM ER OVER NADENKEN ?

Als klant moet je afwegen van wat je precies wil.

Zo heb ik een architect tot klant, die het in sommige projecten aangewezen vind om zo hard te stralen, dat het hout als wrakhout lijkt.

Wie ben ik om daar tegen in te gaan! Als dit de wens is en passend in het concept!

Als u diep uitgehaald hout wenst, wij kunnen dat ook net zoals bij zandstralen.

Maar l”uchtgommen” is een ander concept waarop wij ons focussen.

Wat is “luchtgommen” eigenlijk ?

BESLUIT ?

Dit zijn de verschillen waar je rekening mee kan houden.

“Luchtgommen” is ook een ingrijpend werk.

Je kunt niet zomaar eventjes een balkske doen of een deur.

Het vraagt om voorbereiding en het beste is als de werken afgestemd worden op andere werkzaamheden.

 

De bedoeling van deze webpagina is, om U als klant een beeld te laten vormen van wat is de beste keus voor U.

Het is al te simpel van een zandstraler of sommige schilders die ook stralen om te zeggen, "ja ja wij “luchtgommen” ook" enkel om werk binnen te halen.

Wees voorzichtig, want in het verhaal bent u de pineut die niet krijgt wat je beoogde.

En eenmaal gestart moet je erdoor er is geen weg terug. Je kan geen 3 treden zandstralen en dan zeggen we gaan de rest van de trap “luchtgommen”!

Daarom moet U enige bagage hebben bij het maken van de keus, zandstralen of “luchtgommen”.

Diep of minder diep, stof of stofbeheersing, meer of minder hinder op termijn, ecologisch of niet.

Hou rekening met de niet besproken kosten. Meer schuurwerk, meer opkuis, meer afvalkosten.

Dit is met wat ik bedoel het verschil tussen “luchtgommen” en zandstralen.

 

Beweer ik hiermee dat zandstralen, fijnstralen of een andere vormen geen goed werk aflevert?

Neen, net zoals je ook met een Lada van punt a naar punt b kan reizen, heb je niet het comfort en alles wat een Mercedes je bied.

Met “Luchtgommen” is dit net zo.

En uiteraard als reactie op deze info zullen er charlatans zijn die bij hoog en laag zullen blijven beweren ook te “luchtgommen”. Of zullen verklaringen geven van wat “luchtgommen” is.  

Met het hand op het hart, zij weten niet waarover ik spreek!

 

 

 

Waarover nadenk ?

Herkomst ?

Waarom er over nadenken ?

En vergis je niet, met een zweem van trots kan ik zeggen, "als je beslist om te “luchtgommen”, dan is er maar één bij wie je moet zijn, mij."

De rest zandstraalt of doet mogelijks nog iets anders wat het ook mag zijn, maar het komt nog niet in de buurt van “luchtgommen”.

Wil je de voordelen zoals eerder beschouwt, neem dan contact op via info@renogom.be.

 

Met vriendelijke groeten.

Rudy Verhaeghe

De luchtgommer.

 

 

 

 

FILM

www.deluchtgommer.be

www.luchtgommen.be

<!-- Begin Motigo Webstats counter code -->

<a id="mws4949390" href="http://webstats.motigo.com/">

<img width="80" height="15" border="0" alt="Free counter and web stats" src="http://m1.webstats.motigo.com/n80x15.g if?id=AEuFjgqc/lLMJdE9oy6_o1FG_yeQ" /></a>

<script src="http://m1.webstats.motigo.com/c.js?id= 4949390&amp;lang=NL&amp;i=26" type="text/javascript"></script>

<!-- End Motigo Webstats counter code -->